Author: Dr. Horváth Anikó

Ha a megvásárlandó ingatlan nem tehermentes, akkor mikor és hogyan kerül sor annak tehermentesítésére?

Ha az ingatlan tulajdoni lapjára teher van bejegyezve, az a leggyakrabban banki hitelt biztosító jelzálogjog, melyhez többnyire elidegenítési és terhelési tilalom is kapcsolódik. Amennyiben az eladó saját forrásból nem tudja a fennálló tartozását rendezni, akkor arra az adásvételi szerződés keretében,

Mi az a birtokátruházás? Mire figyeljek ennek során?

Ingatlan adásvételi szerződés esetén az ingatlan birtokának az átruházására általában a teljes vételár kifizetésével egyidejűleg vagy a vételár megfizetését követő néhány napon belül kerül sor. A birtokátruházás az ingatlan feletti tényleges hatalom átengedésével valósul meg. Ingatlan birtokának átruházása esetén erről

Ingatlant szeretnék ajándékozni. Ez hogyan történik?

Ingatlan ajándékozásához ügyvéd által ellenjegyzett ajándékozási szerződésre van szükség, amelyet mind az ajándékozónak, mind a megajándékozottnak alá kell írnia. Az ajándékozási szerződésben az ajándékozó az ingatlan tulajdonjogát ajándékozás jogcímén ruházza át, míg a megajándékozottnak az ajándékot el kell fogadnia. Az

Mi az a bejegyzési engedély?

A bejegyzési engedély fogalmával ingatlan adásvételi szerződések kapcsán találkozunk. A bejegyzési engedély, pontosabban a tulajdonjog bejegyzési engedély egy, az eladótól származó jognyilatkozat. Az engedéllyel az eladó feltétlen és visszavonhatatlan hozzájárulását adja ahhoz, hogy a vevő tulajdonjoga az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzésre kerüljön.

A Munka Törvénykönyvének 2023. január 1-jén életbe lépett egyik fontos változása a felmondás indokolásához kapcsolódik.

A bírói gyakorlat fogja kialakítani annak az új szabálynak a kereteit, mely szerint a munkavállaló 15 napon belüli írásbeli kérelmére a munkáltató köteles lesz törvényi indokolási kötelezettség hiányában is utólag megindokolni a felmondást. Nem ír elő a törvény indokolási kötelezettséget

Munkáltatói tájékoztatási kötelezettség

január 1-jétől változtak a próbaidő szabályai, ne mulassza el a munkaszerződéseket a megváltozott jogi környezethez igazítani! A munkaszerződésben a munkaviszony kezdetétől számított legfeljebb 3 hónapig terjedő próbaidő köthető ki. Ennél rövidebb próbaidő kikötése esetén a próbaidő legfeljebb egy alkalommal meghosszabbítható,

Ítéletet hozott a Kúria egy nagy ingatlanközvetítő tisztességtelen kikötéseiről

Az ügyészség sikerrel perelt egy nagy ingatlanközvetítő céget az általa alkalmazott ingatlanközvetítői szerződés tisztességtelen kikötései miatt. A Kúria megállapította, hogy a kizárólagos megbízásra irányuló szerződéses rendelkezések nem zárhatják ki, hogy a fogyasztó maga értékesítse az ingatlant, mert ennek kizárása a