Mire figyeljünk ingatlan vételi ajánlat megtétele előtt?

Amennyiben megtaláltuk a számunkra ideális ingatlant, amelyet szeretnénk megvásárolni, a vételi ajánlat megtétele előtt szükséges az adott ingatlan jogi helyzetét tisztázni, ehhez elengedhetetlen a tulajdoni lap áttanulmányozása, melyhez javasoljuk ingatlanjogban jártas ügyvéd bevonását.

Akinek van ügyfélkapuja, évente 2 db. tulajdoni lapot tud ingyenesen lekérni a www.magyarorszag.hu oldalon keresztül, ezért ezt használják ki.

Minden ingatlannak más és más a jogi helyzete, ezért néhány tipikus esetre szeretnénk felhívni a figyelmet.

Amennyiben egy ingatlan társasházban vagy szövetkezeti házban található, akkor le kell kérni a törzslapot is, amely az adott ház egészére vonatkozó bejegyzéseket tartalmazza. Itt lehet meggyőződni arról, hogy az adott ingatlan adásvétele során a többi lakás tulajdonosának van-e elővásárlási joga.

Ha az adott ingatlant pl. haszonélvezeti jog terheli, akkor tisztázni szükséges azt, hogy a haszonélvező esetleg lemond-e valamely tulajdonos javára a haszonélvezeti jogáról, ekkor a haszonélvező nem kap a vételárból. Ha a haszonélvező nem mond le a haszonélvezeti jogáról, akkor a vételárból rá eső vételárrészt a részére kell megfizetni. A haszonélvezeti jog értékének kiszámítására az illetéktörvény ad eligazítást, mely jog ellenértéke függ a haszonélvező életkorától, illetve attól is, hogy a haszonélvezeti jog határozott időre szól-e vagy holtig tartó haszonélvezeti jogról van szó.

Tipikus eset az is, ha az ingatlan terhelt, azt pl. valamely pénzintézet javára bejegyzett jelzálogjog, illetve azt biztosító elidegenítési és terhelési tilalom terheli. Ilyen esetben a vevő tulajdonjogának bejegyzéséhez az ingatlan tehermentesítése szükséges, melyhez az eladónak igazolást kell beszereznie a részére hitelt nyújtó banktól a fennálló tartozás összegéről, illetve arról, hogy a hitel végtörlesztése esetén milyen járulékos költségek merülnek fel, melyet a jelzálogjogosult bank részére meg kell fizetni ahhoz, hogy a javára bejegyzett jelzálogjog, valamint azt biztosító elidegenítési és terhelési tilalom törlési engedélyét kiadja. Tisztában kell lenni tehát a fennálló teher nagyságával ahhoz, hogy tudjuk, az önerő elegendő-e az ingatlan tehermentesítéséhez. Ha az önerő nem elegendő a tehermentesítéshez, akkor a vevő részére hitelt nyújtó bankot is be kell vonni a tehermentesítési folyamatba.

Jó tudni, hogy amennyiben valamely eladó kiskorú, akkor az adásvételi szerződést a gyámhatóságnak jóvá kell hagynia és csak a gyámhatósági jóváhagyással lesz érvényes, ekkor kerülhet sor a szerződés gyámhatósági záradékolására, amely elengedhetetlen a vevő tulajdonjogának bejegyzéséhez. A gyámhatósági eljárás lefolytatása egy hosszadalmasabb folyamat, ezzel számolni kell.

Ügyvédi Irodánk több évtizedes ingatlanügyi tapasztalattal rendelkezik, ezért várjuk jelentkezését, ha biztos kezekben akarja tudni ingatlanvásárlását.

kapcsolat

Mire figyeljünk ingatlan vételi ajánlat megtétele előtt?