Mi az osztalék és kit illet meg?

Az osztalék leegyszerűsítve egy cég nyereségéből származó azon jövedelem, amelyet a gazdasági társaság nem „forgat vissza” a cégbe, hanem felosztja a tagok között.

Főszabály szerint az osztalék azt a tagot illeti meg, aki az osztalékfizetésről szóló döntés meghozatalakor a társaság tagja. Szintén főszabály, hogy az osztalék a tagokat törzsbetéteik arányában illeti meg.

A Ptk. osztalékra vonatkozó rendelkezései azonban diszpozitív szabályok, tehát azoktól a társaság tagjai a létesítő okiratban eltérhetnek. Így tehát lehetőség van az osztalék úgynevezett eltérítésére, illetve arra is, hogy az osztalékból való részesülésre vonatkozó konkrét arányokat ne határozzon meg előre a létesítő okirat, hanem arról minden esetben a legfőbb szerv határozzon az osztalékfizetésről való döntés körében. Eltérést nem engedő szabály ugyanakkor, hogy teljesen kizárni egy tagot sem lehet az osztalékból való részesülésből.

kapcsolat

Mi az osztalék és kit illet meg?