Mit szabályozhatunk egy adásvételi szerződésben?

Az adásvételi szerződésnek vannak kötelező tartalmi elemei, ide tartozik az eladó és a vevő, illetve egyéb szerződő személyek (pl. haszonélvező) megjelölése, az ingatlan pontos megjelölése és helyrajzi száma, a vételár meghatározása és a fizetési ütemezés rögzítése, szükség esetén az ingatlan tehermentesítése, a jogváltozás jogcíme (pl. adásvétel, ajándékozás stb.), a birtokátruházás időpontja és feltételei, időpontja, az ingatlan energetikai tanúsítványának száma és az átadás-átvétel ténye.

Amennyiben a vételár kifizetéséhez banki hitelt, állami családtámogatási kedvezményt veszünk igénybe, akkor a hitelt nyújtó pénzintézet meghatározza azt, hogy az adásvételi szerződés mit tartalmazzon és mit nem tartalmazhat. Ezt a tájékoztatót vevőként mindenképpen szerezze be és adja át az adásvételi szerződést készítő ügyvédnek, hogy a megfelelő szerződést készíthesse el.

A fentieken kívül minden olyan egyedi kérdést szabályozhatunk az adásvételi szerződésben, amelyben a szerződő felek megállapodnak, ilyen lehet pl.

– az, hogy az ingatlan birtokbaadására kiürített állapotban kerül-e sor,

– vagy meghatározott ingóságoknak az ingatlanban kell maradniuk,

– az ingatlan vonatkozásában az eladónak a tartozásmentességet milyen okiratokkal, közüzemi szolgáltatói nullás igazolással kell igazolnia,

– hatósági igazolással kell igazolni azt, hogy az ingatlanba nincs senki állandó lakcímmel bejelentve stb.

Mit szabályozhatunk egy adásvételi szerződésben?