Alapítói jogok átruházása alapítványok esetében.

Az alapítványt létrehozó személy az alapító (lehetnek többen is), akinek jogai egy már működő alapítvány esetében különösen az alapítvány egyesülésének elhatározása, a kuratórium tagjainak kinevezése és visszahívása, a kuratórium elnökének kijelölése, az általa juttatott vagyonról való rendelkezés az alapítvány jogutód nélküli megszűnése esetén.

Az alapítói jogok és kötelezettségek átruházásnak lehetőségét a 2013. évi V. tv., a Ptk. teremtette meg.

Ez alapján az alapító ezen jogait és kötelezettségeit átruházhatja. Átruházásról, tehát kétoldalú jogügyletről, szerződésről van szó. Az átruházás történhet ingyenesen és visszterhesen is. Bírói gyakorlat, hogy ezen jogok és kötelezettségek átruházása csak együtt, egységesen történhet. Az átruházás feltétele, hogy az alapító az alapító okiratban vállalt vagyoni hozzájárulását már teljesítette, az alapítvány rendelkezésére bocsátotta.

Amennyiben jogi segítségre van szüksége, keresse több évtizedes tapasztalattal rendelkező irodánkat!

kapcsolat

Alapítói jogok átruházása alapítványok esetében.