Munkatársak

Dr. Horváth Anikó – vezető ügyvéd, társasági szakjogász

Dr. Horváth AnikóÜgyvédi praxisomat 1993. október 1-je óta folytatom Budapesten, XII. kerületi irodámban – 1126 Budapest, Szendrő u. 45. – amelyben ügyvédjelöltek és ügyvédek közreműködésével látom el feladataimat. Elsődlegesen polgári ügyekkel – ingatlanok, gazdasági jog, társaságok – foglalkozom.

Kiemelkedő jelentőségű területek a munkám során: az ingatlanokkal kapcsolatos koncepciók kialakításában való részvétel és az ehhez kapcsolódó szerződések kimunkálása; a társasági jog területén a cégek, cégcsoportok szerződései, cégalapítások, módosítások, közbeszerzéseknél, pályázatokban való közreműködés, szerződések átvilágítása, jogi kontroll biztosítása.

A munkám során eseti jelleggel – a fenti területekhez kapcsolódóan – oktatási tevékenységet is végzek. (CIB Leasing, Fundamenta – Lakáskassza)

Az itt megjelölteken túlmenően Irodám a Tevékenységi körök link alatt felsorolt jogterületeken szerzett gyakorlatot, amelyekben szintén aktívan részt veszek

1990-ben az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán summa cum laude minősítéssel végeztem jogi tanulmányaimat és szereztem állam-és jogtudományi doktori címet.

Az egyetem elvégzését követően 1990 – 1993 között jogi előadó munkakörben dolgoztam a 199. sz. Jogtanácsosi Munkaközösségben.

1992-ben jogi szakvizsgát szereztem.

1993-tól a Budapesti Ügyvédi kamara tagja vagyok.

2000-ben az ELTE Jogi Továbbképző Intézetének szervezésében társasági szakjogász képesítést szereztem.

2001-ben a Páneurópai Jogász Unió szervezésében internet-jogi szakértő továbbképzésen vettem részt.

2014 júniusában másoddiplomás képzésen a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karának Közbeszerzési Szakjogász képzésén Közbeszerzési Szakjogász képesítést szereztem.

Dr. Tyukodi Attila – ügyvéd, együttműködő partner

Dr. Tyukodi AttilaÜgyvédi Irodám elsősorban polgári ügyekben peres és nemperes képviseletet lát el, emellett klasszikus ügyvédi tevékenységet is folytat, többek között cégalapítással, cégmódosítással, illetve ingatlan adásvételi szerződések lebonyolításával foglalkozik, jogi tanácsot ad és okiratot szerkeszt ügyfelei részére.

Tevékenységem középpontjában az ingatlanjog, a társasági jog, a cégjog, a polgári jog áll, ugyanakkor széleskörű, naprakész szakmai ismeretekkel és több éves gyakorlati tapasztalatokkal rendelkezem a munkajog, a családjog és a kártérítési jog területén is.

A munkám során eseti jelleggel – a fenti területekhez kapcsolódóan – oktatási tevékenységet is végzek. (CIB Leasing, Fundamenta – Lakáskassza)

2002-ben a Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Karán cum laude minősítéssel végeztem jogi tanulmányaimat és szereztem állam- és jogtudományi doktori címet.

2002-től kezdődően részt vettem az ELTE Jogi Továbbképző Intézetének szervezésében biztosítási jogi szakjogász képzésben.

2007-ben jó minősítéssel jogi szakvizsgát szereztem.

2007-től a Budapesti Ügyvédi Kamara tagja vagyok.

Az egyetem elvégzését követően dr. Horváth Anikó egyéni ügyvéd irodájában láttam el ügyvédjelölti tevékenységet, majd a jogi szakvizsga megszerzését követően saját ügyvédi irodát alapítottam, amely Budapesten a XII. kerületben, a Szendrő u. 45. szám alatt található.

Saját praxisom önálló vezetése mellett továbbra is aktívan közreműködök a dr. Horváth Anikó Ügyvédi Iroda tevékenységében.

Dr. Runyai Ferenc – ügyvéd

Dr. Tyukodi AttilaFeladataim keretében gazdasági társaságok iratainak – legfőbb szerve ülésének dokumentumai, társasági szerződések, alapító okiratok, azok módosítása – és kereskedelmi szerződések szerkesztésével foglalkozom.

Felszámolási és fizetési meghagyásos eljárások megindításához és lefolytatásához szükséges dokumentumok elkészítésével, összeállításával foglalkozom.

Keresetlevelek, előkészítő iratok, egyéb bírósági és hatósági beadványok, okiratok, kérelmek elkészítésével közreműködöm az iroda megbízásainak teljesítésében, megbízóinkat képviselem peres eljárásokban.

Adásvételi szerződések szerkesztésével és a kapcsolódó teljes körű földhivatali ügyintézéssel önállón foglalkozom, továbbá részt veszek a hivatali ügyintézésben, a megbízóinkkal történő kapcsolattartásban.

Érdeklődésem az Iroda által végzett szakterületekre, ezen belül kiemelkedően a gazdasági jog és a polgári jog területeire terjed ki.

2012 őszén a Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán cum laude minősítéssel végeztem jogi tanulmányaimat és szereztem jog- és államtudományi doktori címet.

Német és latin nyelvből általános középfokú komplex nyelvvizsgával rendelkezem.

2013 tavasza óta a dr. Horváth Anikó Ügyvédi Iroda ügyvédjelöltje vagyok.

Tari-Szabó Nóra – irodavezető asszisztens

Szabó NóraFeladataim keretében a jogi tevékenységhez kapcsolódó elektronikus eljárások során a megfelelő formanyomtatványok, adatlapok kitöltését, azok hatóságokhoz történő megküldését végzem. Kezelem és vezetem az iroda levelezéséről készített nyilvántartást és irattárat, ellátom a számlázással összefüggésben felmerülő feladatokat, részt veszek a megbízóinkkal történő mindennapi kapcsolattartásban, a konzultációk szervezését végzem, valamint a cégeljáráshoz kapcsolódó gazdasági társasági iratok – legfőbb szerv ülésének dokumentumai, társasági szerződések, alapító okiratok, azok módosítása – előkészítésében működök közre.

2005 – 2007 Szolnoki Főiskolán felsőfokú szakképzés keretében kereskedelmi szakmenedzser végzettséget szereztem.

2013-ban az Edutus Főiskolán (korábbi nevén Harsányi János Főiskola) Gazdálkodási és menedzsment szakon sikeres államvizsgát tettem.

Angol nyelvből kereskedelmi szakmai komplex középfokú nyelvvizsgával rendelkezem.

2008 ősze óta állok a dr. Horváth Anikó Ügyvédi Iroda alkalmazásában, mint irodavezető asszisztens.