Egyéb

A vezető tisztségviselő felelőssége a gazdasági társasággal szemben

Napjainkban a gazdasági élet meghatározó szereplői a gazdasági társaságok. A társaságok döntéseit, magatartásait a külvilág felé a vezető tisztségviselő jeleníti meg, akinek az ügyvezetési tevékenysége mellett a képviseleti jogosultsága is meghatározó. Mivel főszabályként a vezető tisztségviselő magatartását a társaságnak kell

A haszonélvezeti jog megszüntetése

Egy haszonélvezeti joggal terhelt ingatlant sokkal nehezebben tud értékesíteni a tulajdonos, mivel a haszonélvezőt a tulajdonos személyében történt változástól függetlenül elsőbbség illeti meg a lakás használatát illetően. Bővebben itt olvashat erről (forrás): https://oszinteingatlanos.blog.hu/2018/10/27/igy_lehet_megszuntetni_a_haszonelvezeti_jogot