Lehet-e e-mail-en szerződést kötni?

Írásbeli alakhoz kötött jognyilatkozat megtétele esetén bizonytalan annak megítélése, hogy az e-mail útján megtett jognyilatkozat írásbelinek minősül-e. A jelenlegi jogi környezetben egyértelmű, minden esetre igaz, egzakt válasz nincs a kérdésre.

A koronavírus hatására kormányrendelet írásban megtettnek fogadta el a gazdasági társaság és annak magánszemély tagjai közötti kommunikációt 2020. december 31. napjáig.

Kérdés, hogy ez egy folyamat első lépése-e az írásbeliség fogalmának kiterjesztése tárgyában vagy csupán egy egyedi esetre szabott, egyedi megoldás, a veszélyhelyzetre tekintettel.

Bővebben itt olvashat erről (forrás): https://www.jogiforum.hu/hirek/41786

Amennyiben jogi kérdése van, vagy jogi segítségre van szüksége, konzultáljunk telefonon vagy online: Kapcsolatfelvétel

Lehet-e e-mail-en szerződést kötni?