Mi az a birtokátruházás? Mire figyeljek ennek során?

Ingatlan adásvételi szerződés esetén az ingatlan birtokának az átruházására általában a teljes vételár kifizetésével egyidejűleg vagy a vételár megfizetését követő néhány napon belül kerül sor. A birtokátruházás az ingatlan feletti tényleges hatalom átengedésével valósul meg.

Ingatlan birtokának átruházása esetén erről az eladó és a vevő közösen jegyzőkönyvet vesznek fel, melyben rögzítik a birtokátruházás tényét, valamint a mérőórák gyártási számát és állását, az átadott kulcsokat, illetve az ingatlan állagával, állapotával kapcsolatos megjegyzéseket.

A birtok átruházásával a kárveszély viselése is átszáll az eladóról a vevőre. Ez azt jelenti, hogy a birtokátruházásig terjedő időre az ingatlannal kapcsolatos károk, költségek, terhek az eladó kötelezettségei, míg a birtokátruházás időpontjától ezek már a vevőt terhelik.

A fentiek miatt nagyon fontos, hogy a birtokátruházási jegyzőkönyvben pontosan kerüljön rögzítésre a mérőórák állása, mert a vevő az ott rögzített óraállástól fizeti a közüzemi díjakat. Szintén fontos, hogy az ingatlan állagával, állapotával kapcsolatos esetleges problémák is pontosan kerüljenek rögzítésre, mert az megkönnyíti az igényérvényesítést és az azzal kapcsolatos bizonyítást.

Amennyiben munkajogi segítségre van szüksége, keresse több évtizedes tapasztalattal rendelkező irodánkat! kapcsolat

Mi az a birtokátruházás? Mire figyeljek ennek során?