Ingatlant szeretnék ajándékozni. Ez hogyan történik?

Ingatlan ajándékozásához ügyvéd által ellenjegyzett ajándékozási szerződésre van szükség, amelyet mind az ajándékozónak, mind a megajándékozottnak alá kell írnia. Az ajándékozási szerződésben az ajándékozó az ingatlan tulajdonjogát ajándékozás jogcímén ruházza át, míg a megajándékozottnak az ajándékot el kell fogadnia.

Az ajándékozási szerződés elkészítéséhez le kell kérni az ingatlan tulajdoni lapját, melyen az ügyvéd ellenőrzi, hogy sor kerülhet-e az ajándékozásra, annak nincs-e akadálya. Ha a tulajdoni lapra pl. elidegenítési és terhelési tilalom van bejegyezve, akkor az ajándékozás csak ezen jog törlése után történhet meg, vagy akkor, ha ehhez az elidegenítési és terhelési tilalom jogosultja hozzájárul.

Ingatlan ajándékozása esetén a tulajdonjogot a földhivatali bejegyzés keletkezteti, csakúgy, mint az adásvételi szerződé esetében, tehát a tulajdonjog bejegyzéséhez nem elegendő a szerződés megkötése.

Az ingatlan ajándékozása úgy is történhet, hogy az ajándékozó az ingatlanon a holtig tartó haszonélvezeti jogát fenntartja. Ebben az esetben ezt az ajándékozási szerződésben rögzíteni kell.

Az ajándékozási szerződésben meg kell határozni az ingatlan forgalmi értékét is, de jó hír, hogy az egyenes ági hozzátartozók, valamint a házastársak közötti ajándékozás esetén nem kell a megajándékozottnak ajándékozási illetéket fizetnie.

Amennyiben munkajogi segítségre van szüksége, keresse több évtizedes tapasztalattal rendelkező irodánkat! kapcsolat

Ingatlant szeretnék ajándékozni. Ez hogyan történik?