Mi az a bejegyzési engedély?

A bejegyzési engedély fogalmával ingatlan adásvételi szerződések kapcsán találkozunk.

A bejegyzési engedély, pontosabban a tulajdonjog bejegyzési engedély egy, az eladótól származó jognyilatkozat. Az engedéllyel az eladó feltétlen és visszavonhatatlan hozzájárulását adja ahhoz, hogy a vevő tulajdonjoga az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzésre kerüljön.

A bejegyzési engedélyt ritkábban maga az adásvételi szerződés (amikor a tulajdonjog bejegyzésének a feltételei a szerződés aláírásával egyidőben teljesülnek), gyakrabban külön okirat tartalmazza.

Az esetek túlnyomó részében külön okiratban kerül sor a bejegyzési engedély megadására, tekintettel arra, hogy jellemzően a vételárat a vevők több részletben fizetik meg és így a bejegyzési engedély megadása nem a szerződéskötéskör, hanem egy későbbi időpontban történik.

Fontos, hogy külön nyilatkozat esetében magának a nyilatkozatnak ugyanazoknak a tartalmi, formai követelményeknek kell megfelelni, mint magának az adásvételi szerződésnek (pl. ügyvédi ellenjegyzés vagy földnek minősülő ingatlanok esetében ún. biztonsági okmányon történő rögzítés stb.).

A külön okiratba foglalt bejegyzési engedélyt célszerű (Ügyvédi Irodánk lehetőség szerint mindig ezt a megoldást preferálja és javasolja) az adásvételi szerződés aláírásával egyidejűleg ügyvédi letétbe helyezni. Ehhez letéti szerződés aláírása is szükséges, amelyben részletesen szabályozni kell az engedély letétből történő kiadásának eseteit, feltételeit, szabályait (fontos a részletes, precíz, minden eshetőséget szabályozó letéti szerződés).

Jellemzően a letétből történő kiadás feltétele a teljes vételár eladó részére történő megfizetése, azonban a szerződő felek egyéb többletfeltételekben is megállapodhatnak.

A fentiek alapján egy tipikusnak és általánosnak minősülő adásvételi szerződés (több részletben történő vételárfizetéssel) esetén a bejegyzési engedély szabályai az alábbiak szerint alakulnak a gyakorlatban: az adásvételi szerződés aláírásával egyidejűleg a bejegyzési engedélyt az eladó külön nyilatkozatban megadja és ügyvédi letétbe helyezi, letéti szerződés aláírása mellett. Amennyiben az adásvételi szerződés teljesedébe megy, a teljes vételár az eladó részére megfizetésre kerül és a letétből történő kiadás esetleges egyéb feltételei is teljesülnek, úgy a bejegyzési engedély kiadható a letétből, jellemzően az a letéteményes ügyvéd által kerül benyújtásra az illetékes ingatlanügyi hatóság (földhivatal) részére. A földhivatal a vevő tulajdonjogát a bejegyzési engedély alapján (jelen szabályok szerint) 60 napos határidőben jegyzi be.

Amennyiben munkajogi segítségre van szüksége, keresse több évtizedes tapasztalattal rendelkező irodánkat! kapcsolat

Mi az a bejegyzési engedély?