A Munka Törvénykönyvének 2023. január 1-jén életbe lépett egyik fontos változása a felmondás indokolásához kapcsolódik.

A bírói gyakorlat fogja kialakítani annak az új szabálynak a kereteit, mely szerint a munkavállaló 15 napon belüli írásbeli kérelmére a munkáltató köteles lesz törvényi indokolási kötelezettség hiányában is utólag megindokolni a felmondást. Nem ír elő a törvény indokolási kötelezettséget például a próbaidő alatti azonnali hatályú felmondásnál, a vezető állású, a nyugdíjas vagy a határozott időre alkalmazott munkavállaló munkaviszonyának felmondásánál, tehát ezekben az esetekben a munkavállaló a felmondás közlése után mégis igényt tarthat a felmondás okának közlésére.

A munkavállaló akkor igényelheti az utólagos indokolást a munkáltatótól, ha álláspontja szerint joggal való visszaélés áll a háttérben, vagyis a munkaviszonya a véleménye szerint azért került megszüntetésre, mert gondozói, apasági, szülői szabadságot igényelt, munkaszerződése módosítását kérte, vagy gyermeke gondozása céljából fizetés nélküli szabadságot igényelt.

A munkáltatónak a felmondás utólagos indokolását a kérelem kézhezvételétől számított 15 napon belül írásban kell közölnie a munkavállalóval. A felmondás indokának meg kell felelnie a felmondással szemben egyébként támasztott jogszabályi követelményeknek, vagyis a felmondás okának világosnak, valósnak és okszerűnek kell lennie. Ezzel kerülhető el egy munkaügyi per kedvezőtlen kimenetele.

Amennyiben munkajogi segítségre van szüksége, keresse több évtizedes tapasztalattal rendelkező irodánkat! kapcsolat

A Munka Törvénykönyvének 2023. január 1-jén életbe lépett egyik fontos változása a felmondás indokolásához kapcsolódik.