Munkáltatói tájékoztatási kötelezettség

Kedves Ügyfelek!

Minden munkáltatót érintő, egyik jelentős módosulás, hogy 2023. január 01. napjától kibővült a munkáltató tájékoztatási kötelezettsége. A bővített tájékoztatást minden új munkavállalónak meg kell adni, ráadásul az eddigi 15 nap helyett már 7 napon belül. A bővített tájékoztatást a meglévő munkavállalók részére is meg kell adni akkor, ha ezt 2023. március 31. napjáig kérik.

A tájékoztatási kötelezettség az alábbi új területekre terjed ki:

  • a munkaviszony kezdetéről, tartamáról;
  • a munkahelyről;
  • a napi munkaidő tartamáról, a hét azon napjairól, amelyekre munkaidő osztható be, a beosztás szerinti napi munkaidő lehetséges kezdő- és befejező időpontjáról; a rendkívüli munkaidő lehetséges tartamáról; a munkáltató tevékenységének sajátos jellegéről (pl. több műszakos vagy megszakítás nélküli tevékenység).
  • a munkaviszony megszüntetésével összefüggő szabályokról, különösen a felmondási idő megállapításának szabályairól;
  • a munkáltató képzési politikájáról, a munkavállaló által igénybe vehető, képzésre fordítható idő tartamáról;
  • a hatóság megnevezéséről, amely részére a munkáltató a közterheket megfizeti,

Az új tájékoztatási kötelezettségnek való megfeleléshez kérje irodánk segítségét, az eddig alkalmazott szerződéseinek a felülvizsgálatát.

Munkáltatói tájékoztatási kötelezettség