Egyenlő bánásmód és joggal való visszaélés a polgári jogban – Különös tekintettel a munkajogra és a munkaügyi perekre

A tanulmány azt az alapvetést vizsgálja meg, hogy a két alapelv valójában egy, avagy két önállóan érvényesülő alapelv, továbbá azt mutatja be, hogy mennyire meghatározó, gyakorlatban is élő, sarkalatos alapelvekről van szó.

A tanulmány – mind az idő síkján tallózó vertikális, mind a földrajzi tér értelmében vett horizontális kitekintéssel – részletesen bemutatja a joggal való visszaélés tilalma és az egyenlő bánásmód követelménye szabályozását, a szabályozáshoz vezető okok feltárásával, példákat is hozva a szabályok megszegésére, megsértésük megelőzésére vagy az okozott kár, hátrány reparálására szabályozási és gyakorlati szinten.

Bővebben itt olvashat erről (forrás): https://www.jogiforum.hu/publikaciok/1044

Egyenlő bánásmód és joggal való visszaélés a polgári jogban – Különös tekintettel a munkajogra és a munkaügyi perekre