Cégalapításnál a NAV elutasította a bejegyzendő cégnek az adószám kiadására irányuló kérelmét. Miért lehet ez, mely személyeket vizsgálja a NAV?

A fenti eset előfordulhat akkor, ha a cég vezető tisztségviselője, kft. esetében az 50%-ot meghaladó mértékű szavazati joggal vagy minősített többségű befolyással (a szavazatok legalább ¾-vel rendelkezik) rendelkező tagja vonatkozásában a NAV megállapítja az adóregisztrációs eljárás során, hogy olyan cégben jelenlegi vagy volt vezető tisztségviselő vagy tag, amelynek bizonyos összeghatárt meghaladó adótartozása van, volt vagy a cég bizonyos mértéket meghaladó adótartozással szűnt meg.

Megállapítható tehát, hogy a NAV a vezető tisztségviselőt, az 50%-ot meghaladó tulajdonost vagy a legalább 75%-os tulajdonost vizsgálja.

Ha azonban a cégben nincs olyan személy, akinek 50%-ot meghaladó szavazati joga lenne, akkor viszont minden tagot vizsgál a NAV az adóregisztrációs eljárásban, melynek a lényege az, hogy az adott személy egyéb cégjogi jogviszonyai alapján lehet-e tulajdonos vagy ügyvezető, nincs-e vele szemben kizáró ok.

A fentiek alapján tehát ha pl. Gipsz Jakab szavazati joga 51%, akkor csak őt vizsgálja a NAV a tagok közül, más tagot nem.

Ha viszont pl. Gipsz Jakab szavazati joga 49%, Gipsz Jakabné szavazati joga szintén 49%, Gipsz Géza szavazati joga 2%, akkor a NAV mind a három tagot megvizsgálja, hogy nincs-e velük szemben kizáró ok.

Cégjogi ügyekben forduljanak ügyvédi irodánkhoz szakszerű tanácsadásért.

Cégalapításnál a NAV elutasította a bejegyzendő cégnek az adószám kiadására irányuló kérelmét. Miért lehet ez, mely személyeket vizsgálja a NAV?