A betéti társaságoknak 2015. március 15-től kell alkalmazni az új Ptk. szabályait!

Bizonyára hallott róla, hogy 2014. március 15. napjától új Polgári Törvénykönyvet kell alkalmazni. Ez tartalmazza a cégekre vonatkozó szabályokat is.

Az átmeneti rendelkezéseket magába foglaló 2013. évi CLXXVII. tv. és a kialakulóban lévő bírói gyakorlat szerint a betéti társaságoknak 2015. március 15-től kell alkalmazni az új Ptk. szabályait.

Azt, hogy melyik Bt.-nél kell módosítani a társasági szerződést és melyiknek elegendő a tagok gyűlésének a jegyzőkönyvét csatolni a Cégbíróság felé, csak és kizárólag esetenként, társaságonként, lehet megmondani.

A jogszerű működés érdekében kérjük mihamarabb vegyék fel velünk a kapcsolatot!

A betéti társaságoknak 2015. március 15-től kell alkalmazni az új Ptk. szabályait!