Házassági vagyonjog – jó ha tudja!

A házastársak között az életközösség időtartama alatt házastársi vagyonközösség áll fenn, mely a házasságkötést megelőző élettársi együttélés esetén már az életközösség kezdetétől fennáll. A házasság megkötésével pedig az életközösség létrejöttét vélelmezni kell.

Házastársi vagyonközösség esetén a házastársak közös vagyonába tartoznak azok a vagyontárgyak, amelyeket a házastársak a vagyonközösség fennállása alatt együtt vagy akár külön szereznek, de ide tartoznak a közös vagyontárgyak terhei is és közösen viselik a bármelyik házastárs által a vagyonközösség fennállása alatt vállalt kötelezettségből eredő tartozásokat.
A házastársi közös vagyon a házastársakat osztatlanul, egyenlő arányban illeti meg.

A fenti szabálytól a házasok vagy házasulók eltérhetnek házassági vagyonjogi szerződéssel, mely szerződés csak akkor érvényes, ha közokiratba foglalták vagy ügyvédi ellenjegyzéssel látták el.
A házassági vagyonjogi szerződés harmadik személlyel szemben pedig akkor hatályos, ha a szerződést a házassági vagyonjogi szerződések országos nyilvántartásába bevezették, melyet közjegyző végez el, vagy ha a házastársak bizonyítják, hogy a harmadik személy a szerződés fennállásáról és annak tartalmáról tudott vagy tudnia kellett.

Házassági vagyonjog – jó ha tudja!