Ha nyár, akkor szabadság! De hogyan?

Leginkább nyáron kerül előtérbe a szabadság kérdésköre, mennyi szabadságra jogosult a munkavállaló, azt hogyan veheti ki, vagy a szabadságot a munkáltató adja ki, mennyi időre mehet el szabadságra valaki?

Minden munkavállaló jogosult alapszabadságra, mely évente 20 munkanap.

Az alapszabadságon túlmenően különböző pótszabadságok illethetik meg a munkavállalót.

A munkavállaló pl. az életkora alapján pótszabadságra is jogosult, melynek mértékét a Munka törvénykönyve határozza meg, pl. a 25. életévét betöltő munkavállaló 1 munkanap, míg a 45. életévét betöltő munkavállaló már 10 munkanap pótszabadságra jogosult. A pótszabadság abban az évben jár először, amely évben a munkavállaló az adott életkort betölti.

Szintén pótszabadságra jogosult a 16 évesnél fiatalabb gyermeket nevelő munkavállaló, melynek mértéke 1 gyermek esetén 2 munkanap, 2 gyermek esetén 4 munkanap, kettőnél több gyermek esetén 7 munkanap. A pótszabadság először a gyermek születésének az évében, utoljára a 16. életév betöltésének évében illeti meg a munkavállalót.

Fontos tudni, hogy a szabadságot a munkáltató adja ki, de előtte meg kell hallgatnia a munkavállalót. A munkaviszony első 3 hónapját leszámítva évente 7 munkanap szabadságot legfeljebb két részletben a munkavállaló kérésének megfelelő időpontban kell kiadni. A munkavállalónak erre vonatkozó igényét legalább 15 nappal a szabadság kezdete előtt be kell jelentenie, illetve a munkáltatónak is 15 nappal korábban kell tájékoztatnia a munkavállalót a szabadság kiadásáról. Eltérő megállapodás hiányában a szabadságot úgy kell kiadni, hogy a munkavállaló naptári évenként egy alkalommal, legalább 14 egybefüggő napra mentesüljön a munkavégzési és rendelkezésre állási kötelezettsége alól.

A munkáltató kivételesen fontos gazdasági érdek vagy a működését közvetlenül és súlyosan érintő ok esetén a szabadság kiadásának közölt időpontját módosíthatja, vagy a munkavállaló már megkezdett szabadságát megszakíthatja, de ebben az esetben a munkáltató köteles megtéríteni a szabadság időpontjának módosításával vagy a szabadság megszakításával összefüggésben felmerült munkavállalói kárt és költséget.

Az igénybe vehető szabadságokra és a kiadásra vonatkozó részletszabályokat az alábbi cikkben olvashatják.

https://index.hu/belfold/2023/06/18/szabadsag-munkajog-munkavallalo-vakacio/

Amennyiben munkajogi segítségre van szüksége, keresse több évtizedes tapasztalattal rendelkező irodánkat! kapcsolat

Ha nyár, akkor szabadság! De hogyan?