20 éve élettársak vagyunk a gyermekem anyjával/apjával. Mit örököl a halálom esetén az élettársam?

A rövid válasz az, hogy végrendelet nélkül semmit!

Sokan tévesen azt gondolják, hogy az élettárs ugyanúgy örököl, mint a házastárs, ez azonban nem így van. A Polgári Törvénykönyv szerint az örökhagyó élettársa nem törvényes örökös, így az élettárs csak végrendelet alapján örökölhet. A fenti esetben végrendelet nélkül kizárólag az örökhagyó gyermekei lesznek a törvényes örökösök, tehát ők örökölnek minden vagyont.

Akkor mégis mit tehetünk?

Az egyik megoldás egy végrendelet készítése és abban az élettárs örökösként való megjelölése.

Egy végrendeletben szabadon rendelkezhetünk a vagyonunk sorsáról, azonban ennek egyik korlátja a kötelesrész.

Kötelesrészre az örökhagyó leszármazója, házastársa, szülője jogosult akkor, ha végrendelet nélkül törvényes örökös lenne. A kötelesrész azt jelenti, hogy aki erre jogosult, annak a vagyonnak az egyharmadát örökli meg kötelesrészként, amit egyébként törvényes örökösként kapna. Ha pl. az örökhagyó a végrendeletében minden vagyonát a házastársára hagyja, akkor a közös gyermekük kötelesrészre lesz jogosult. A kötelesrész mértéke ebben az esetben a teljes vagyon 50%-nak (mivel végrendelet nélkül a házastárs és a gyermek egyenlő arányban örököl, vagyis ilyenkor 50% jutna a gyermekre) az 1/3-a.

Nagyon fontos azt tudni, hogy egy végrendeletnek számtalan alaki és tartalmi előírásnak kell megfelelnie ahhoz, hogy érvényes legyen, ezért érdemes szakember – ügyvéd – segítségét kérni a szakszerű végrendelet elkészítéséhez.

Példaként említem meg, hogy a kötelesrészből kitagadható az, aki a tőle elvárható segítséget nem nyújtotta, amikor az örökhagyónak szüksége lett volna rá. Azonban ezen kívül más esetekben is alkalmazható a kitagadás, ezért is érdemes ügyvéddel konzultálni a végrendelet tartalmáról.

A másik megoldás a házasságkötés, ugyanis a házastárs már törvényes örökösnek minősül, vagyis végrendelet nélkül is örököl.

A törvényes öröklési szabályok alapján a törvényes örökös első sorban az örökhagyó gyermeke, több gyermek fejenként egyenlő részben örököl.

Az örökhagyó házastársát leszármazó örökös mellett megilleti a holtig tartó haszonélvezeti jog az örökhagyóval közösen lakott lakáson és a hozzá tartozó berendezési és felszerelési tárgyakon, míg a hagyaték többi részéből egy gyermekrész. Ez utóbbi azt jelenti, hogy pl. a közös ingatlant az egyedüli gyerek örökli és arra a túlélő házastárs haszonélvezeti jogot, míg a többi vagyont pl. az autót, nyaralót a házastárs és az egy gyermek fele-fele arányban öröklik.

Ha leszármazó és szülő nincs, vagy nem örökölhet, az örökhagyó házastársa egyedül örököl.

Irodánk 25 éve foglalkozik végrendeletek készítésével, öröklési jogi tanácsadással, így ezekben az ügyekben forduljanak hozzánk bizalommal! Kapcsolatfelvétel

20 éve élettársak vagyunk a gyermekem anyjával/apjával. Mit örököl a halálom esetén az élettársam?