CÉGÜGYEK! A közkereseti társaság tagjai számának egy főre csökkenésével vagy a betéti társaság valamennyi beltagja vagy valamennyi kültagja jogviszonyának megszűnésével összefüggő eljárás

A kényszertörlési eljárással kapcsolatos, a kényszertörlési eljárásra és a felszámolási eljárásra vonatkozó és kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2021. évi LXX. törvény (Mód. tv.) néhány napja lépett hatályba.

E cikk címében szereplő elnevezéssel iktatott be új alcímet a Mód. tv. a Ctv.-be. Az új különleges törvényességi eljárás lefolytatása a Ptk. módosítása miatt vált szükségessé, mely megszüntette a társaság törvény erejénél fogva történő megszűnését, mint jogkövetkezményt. Így ha a Ptk. előírása alapján a társaság a hat hónapos határidő alatt új tagot vagy új bel-, illetve kültagot nem jelent be a cégbírósághoz, a társasággal szemben törvényességi felügyeleti eljárás fog indulni, amelynek során a cég még helyreállíthatja megfelelő intézkedések meghozatalával a törvényes működését. Ezen eljárás speciális formája, ha a társaság kifejezetten az elhunyt tag örökösével kíván megállapodni, de az örökös személye még bizonytalan és sajnos ez a mai járvánnyal terhelt időkben többször fordult elő. Hisz ha a hagyatékátadó végzést még nem született meg, vagy örökösödési vita áll fenn, máris ebben a helyzetben vagyunk. Ekkor a jogi eljárás befejezéséig a cégbíróság felfüggeszti a különleges törvényességi felügyeleti eljárást, és a cégnek csak a lezárta után kell a törvényes működését helyreállítania.

Amennyiben jogi kérdése van, vagy jogi segítségre van szüksége, konzultáljunk telefonon vagy online: Kapcsolatfelvétel

CÉGÜGYEK! A közkereseti társaság tagjai számának egy főre csökkenésével vagy a betéti társaság valamennyi beltagja vagy valamennyi kültagja jogviszonyának megszűnésével összefüggő eljárás