A közokiratban szerződés előnyei

A közokirat a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. tv. szerint „olyan papír alapú vagy elektronikus okirat, amelyet bíróság, közjegyző vagy más hatóság, illetve közigazgatási szerv ügykörén belül, a jogszabályi rendelkezéseknek megfelelő módon állított ki”.

Jelen cikk a közjegyző által kiállított közokiratról értekezik részletesen, hangsúlyozva annak sajátos bizonyító erejét, illetve az azon alapuló azonnali végrehajtás lehetőségét.

Ügyvédi Irodánk álláspontja, hogy bizonyos jognyilatkozatok esetében azok közokiratba foglalása célszerű, sőt szükségszerű az esetleges későbbi jogviták elkerülése, illetve jogi eljárások gyorsítása, az igényérvényesítés egyszerűsítése érdekében.

Bővebben itt olvashat erről (forrás): https://www.jogiforum.hu/hirek/41462

Ha jogi kérdése van, vagy jogi segítségre van szüksége, konzultáljunk telefonon vagy online: Kapcsolatfelvétel

A közokiratban szerződés előnyei