A koronavírusnak komoly jogi következményei is lehetnek

A cikk szerzője a koronavírus és annak esetleges jogi következményei apropóján igyekszik bemutatni a vis maior jogintézményét a Ptk. szabályai alapján.

Vis maior körülmény esetén a vis maiorra eredményesen hivatkozó fél mentesül a szerződésszegéssel okozott kár megtérítésének kötelezettsége alól.

Irodánk álláspontja, hogy a szerződéses jogviszonyokban célszerű a vis maior helyzeteket – lehetőség szerint – tételesen felsorolni, így az arra vonatkozó, elhúzódó jogviták sok esetben elkerülhetők, lerövidíthetők.

A vis maior jogintézményéről bővebben az alábbi cikkben tájékozódhatnak: https://www.jogiforum.hu/hirek/41446

A koronavírusnak komoly jogi következményei is lehetnek