A vezető tisztségviselő felelőssége a gazdasági társasággal szemben

Napjainkban a gazdasági élet meghatározó szereplői a gazdasági társaságok. A társaságok döntéseit, magatartásait a külvilág felé a vezető tisztségviselő jeleníti meg, akinek az ügyvezetési tevékenysége mellett a képviseleti jogosultsága is meghatározó.
Mivel főszabályként a vezető tisztségviselő magatartását a társaságnak kell betudni, ezért a társasági jogon belül a felelősségi kérdések kiemelt jelentőségűek.
Bővebben itt olvashat erről (forrás): http://www.jogiforum.hu/publikaciok/1018

A vezető tisztségviselő felelőssége a gazdasági társasággal szemben