Mikor felel a munkavállaló a károkért?

A munkaviszony fennállása során előfordulhat, hogy a munkavállaló a munkáltatónak kárt okoz.
A dolgozó az általa okozott kárt a Munka Törvénykönyvében foglalt szabályok szerint köteles megtéríteni.
A munkavállaló az általa okozott kárért akkor tartozik felelősséggel, ha a kárt a munkaviszonyból származó kötelezettségének vétkes megszegésével okozta. Vétkes károkozásról akkor lehet szó, ha a dolgozó nem úgy járt el, ahogy az adott helyzetben általában elvárható.
Bővebben itt olvashat erről (forrás): https://piacesprofit.hu/kkv_cegblog/mikor-felel-a-munkavallalo-a-karokert/

Mikor felel a munkavállaló a károkért?